Forandringsledelse – at lede klogt igennem forandringer

Forandringsledelse – at lede klogt igennem forandringer

Forandringsledelse”, hvad er dette dog for en størrelse? Måske du kan gætte det? Det synes umiddelbart ikke så svært at gætte, hvad ordet ”forandringsledelse” dækker over. Hvis jeg nu fortæller dig, at dets hemmelighed, selve dets gåde, slet ikke er en hemmelighed, slet ikke er gåde, men ligger åbent til skue, ligger til skue i selve dets navn, så kan det være, at du kan komme med et kvalificeret bud? Ja, du har jo nok allerede gættet det. Forandringsledelse er ledelse, der centrerer sig omkring forandringer. Det er at lede igennem forandringer, men også at lede forandringer igennem. Og at være kyndig udi forandringsledelse virker lige for tiden til at være en nødvendig egenskab. For hold da op som verden forandrer sig rundtomkring os for tiden. Krigen i Ukraine og de dertilhørende prisstigninger på så mange forskellige ting. Det kræver nogle dygtige ledere, der er trænet til at lede mennesker sikkert igennem forandringer. Forandringsledelse skal disse ledere være trænet i.

Forandringsledelse – ledelse på forskellige niveauer

Men forandringsledelse forefinder man ikke kun på så højt et ledelsesniveau. Forandringsledelse bliver ikke kun praktiseret af statsledere. Nej, forandringsledelse finder man på mange forskellige ledelsesniveauer. Det kan findes i det lokale supermarked, den store it-gigant (endog flere steder i selvsamme firma, for der er jo forskellige afdelinger, der skal ledes her), i daginstitutionen og i den lokale fodboldforening. Forandringsledelse er relevant dér, hvor der er mennesker, der skal ledes. Og forandringsledelse kan være svær at mestre. Det er ikke bare noget, som man kan uden at træne sig i det. Måske et kursus eller noget efteruddannelse er nødvendigt, før man mestrer denne fine disciplin. For at identificere de nødvendige forandringer, der skal implementeres, og derefter implementere dem kan være svært af flere årsager. Det kan kræve mod at ændre nogle processer, som man måske har benyttet sig af i mange år. Eller det kan være svært at overbevise sine medarbejdere om, at det er nødvendigt at foretage forandringerne. Forandringsledelse er altså som sagt ikke så ligetil.

Forandringsledelse – den sympatiske leder

Jeg vil gerne fortsætte tråden med at tale om de vanskeligheder, der kan opstå, når medarbejdere skal overtales og overbevises om, at de pågældende forandringer er nødvendige. Man kan som leder opleve meget stor modstand og/eller stærke affektive responser på de foreslåede forandringer. Og det er vigtigt, at man som leder ikke bare trumfer disse forandringer igennem (selvom de kan være nødvendige) uden at lytte til sine medarbejder. God forandringsledelse fordrer nemlig også, at man er i stand til at lytte til sine medarbejdere og derefter tage deres bekymringer til efterretning. Man må udvise sympati som leder. Dette er ikke ensbetydende med, at medarbejderen skal have lov til at stoppe implementeringen af forandringen, men det kan jo medføre, at man ændrer forandringsproceduren eller beskaffenheden af den pågældende forandring en smule. Men det kan jo også være, at medarbejderen bare havde brug for et velvilligt lyttende øre og derfor derefter er med på forandringen. Denne slags ledelse igennem forandringer er kompliceret, og det kræver sin kvinde at udføre den ordentligt.