Værd at vide om irritabel tyktarm

Hvis du oplever at have mavesmerter og uregelmæssig afføring, kan det være symptomer på irritabel tyktarm. Dette er dog ikke en betegnelse for en sygdom men snarer en samlebetegnelse for forskellige symptomer, der måtte opstå i området omkring din mave og dine tarme. Symptomerne kan være smertefulde og have flere forskellige bagvedliggende årsager. Alt i alt kan symptomerne dog være med til at forringe livskvaliteten for den enkelte person, såfremt man ikke får den rette behandling. 

Irritabel tyktarm giver sig til udtryk ved forskelligartede symptomer

Når man søger behandling på baggrund af smertefulde symptomer i mave-tarm systemet vil mange af disse kunne indikere, om der er tale om symptomer på irritabel tyktarm. Herunder finder du de mest almindelige symptomer på tilstanden:

  • Kramper og oppustethed
  • Kvalme og ondt i maven
  • Forstoppelse og træthed
  • Sure opstød og intolerance over for bestemte fødevaregrupper

Der er dermed ikke bare ét symptom, der indikerer irritabel tyktarm men snarer en større gruppe af symptomer, der kan være udløst af denne tilstand såvel som andre tilstande omkring mave-tarm systemet. Oplever man dog ovenstående symptomer over en længere og kontinuerlig periode, er det vigtigt at søge den rette behandling for at komme symptomerne til livs og opnå velvære i hverdagen igen. 

Den rette behandling af mavesmerter 

Mange der oplever at have symptomer på irritabel tyktarm, vælger at tage kontakt til deres lokale osteopat, simpelthen fordi den osteopatiske behandling kan behandle kroppen som et hele og undersøge området omkring maven i forbindelse med resten af kroppen. På denne måde vil man altså kunne finde frem til de bagvedliggende årsager til irritabel tyktarm og således få behandlet symptomerne korrekt. 

Da der er mange forskelligartede symptomer, der gør sig gældende ved irritabel tyktarm, kan det være gavnligt at lade eksempelvis en osteopat undersøger kroppen som helhed, idet der kan være mange årsager og andre tilstande, der forårsager fornemmelsen af at have ondt i maven konstant. 

Dertil vil en osteopatisk behandling også kunne give vejledning i forhold til, hvordan den enkelte patient fremadrettet skal forholde sig til sine symptomer, samt hvordan disse kan afhjælpes ved den rette motion og kost.

Årsagerne til irritabel tyktarm er mange

Lige så vel som der kan være mange symptomer på irritabel tyktarm, således kan der være mange årsager til denne tilstand også. Disse kan både komme til udtryk som fysiske såvel som mentale årsager. Eksempelvis ser man mentale tilstande som eksempelvis stress kan have en direkte påvirkning på vores fordøjelsessystem og dermed også vores mave-tarm system. 

Hvis vores stressniveau er højt i hverdagen over en længere periode, så vil aktiviteten være højest i det såkaldte sympatiske nervesystem, der aktiveres af eksempelvis angst og stress. Når aktiviteten er højest her over en periode, så vil det parasympatiske nervesystem, altså det system, der har med mave-tarm systemet at gøre, ikke være nær så aktivt, hvilket kan give anledning til, at fordøjelsessystemet ikke fungerer optimalt og på denne måde kan give mavesmerter. 

Af fysiske årsager finder man eksempelvis dysfunktioner eller infektioner omkring mave og tarmene, der kommer til udtryk som smertefulde symptomer i maven. Som nævnt tidligere, vil den rette behandler kunne afgøre de bagvedliggende årsager til dine symptomer og således give den korrekte behandling og vejledning.